สนามสุดท้ายของปี กับ Bangkok Bank Golf Tournament 2017 สนามที่ 10
ณ สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้

 

จัดการแข่งขันกอล์ฟอย่างต่อเนื่องสำหรับ Bangkok Bank Golf Tournament 2017 สนามที่สิบ สนามสุดท้ายของปี 2017 ณ สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 160 ท่าน โดยในปีนี้เพิ่มความท้าท้ายให้นักกอล์ฟที่ร่วมการแข่งขันด้วย รางวัลโฮล อินวัน ในทุกหลุมพาร์ 3 ซึ่งมี 4 หลุม ได้แก่ รางวัลรถยนต์  TOYOTA VIOS 1.5S มูลค่า 789,000 บาท, Cathay Pacific บินสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ชั้นธุรกิจ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 300,000 บาท , Dusit Thani ,Maldives มอบห้องพัก Beach Villa 4 วัน 3 คืน มูลค่า 150,000 บาท, SINGHA มอบเงินรางวัลสนับสนุน มูลค่า 50,000 บาท และรางวัลตีไกล คือ Mizuno pro stand caddie bag มูลค่า 11,900.00 บาท ซึ่งมีมอบให้ทุกสนาม

สำหรับในงานนี้วันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรนุช  ศิรธรานนท์  Vice President สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ จัดแข่งขันทั้งหมด 10 สนามซึ่งประกอบไปด้วยสนามในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 7 สนาม, ภาคเหนือ จำนวน 1 สนาม ในราคาพิเศษ 999 บาท + 1,999 คะแนน ต่อท่าน (รวมแคดดี้, อาหารกลางวัน และอาหารเย็น) และสนามระดับพรีเมี่ยม จำนวน 2 สนาม คือสนามสนาม อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ และ สนามเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้  ในราคาพิเศษ 2,555 บาท + 1,999 คะแนน ต่อท่าน (รวมแคดดี้,รถกอล์ฟ,อาหารกลางวัน และอาหารเย็น)

ซึ่งในสนามที่ 10 สนามสุดท้าย เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ นี้ ผู้สนับสนุนของเราใจดี จึงขอทำการจับแจกรางวัล จากสายการบิน Cathay Pacific โดยคุณสหรัฐ สุธรรมธารีกุล ตัวแทนจากสายการบิน Cathay Pacific ขึ้นทำการจับและมอบรางวัล บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 300,000 บาท บินสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้โชคดีได้แค่คุณโกมล  ชุติมากุลชัย

สรุปผลการแข่งขัน
(แข่งขันแบบ Stroke Play คำนวณแต้มต่อ ระบบ Double Peoria คิดคะแนน ระบบ Stable Ford )
ไฟล์ท Lady (Handicap 0 – 36)
1st Runner Up        คุณอุสา วงศ์ศิริกุล           44-49-93(21.2)-35
Winner           คุณวิลาวัลย์ เครือสุข                43-49-92(22.4)-37
ไฟล์ท C (Handicap 19 – 24.9)
1st Runner Up       คุณสมพงษ์ ตังคเศรษฐกุล    48-49-97(24.8 )-34
Winner          คุณนพวรรธน์ นิธิเสถียรโชติ          47-50-97(22.4)-35
ไฟล์ท B (Handicap 13 – 18.9)
1st Runner Up      คุณวีระชาติ อริยสัจกุลมูล      40-47-87(15.2)-37
Winner          คุณพูนชัย ชัยกล้าหาญ               42-42-84(14)-37
ไฟล์ท A (Handicap 0 – 12.9)
1st Runner Up      คุณอิสสระ สุวานิชย์กุล         40-41-81(10.4)-36
Winner          คุณธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา          40-38-78(6.8 )-37

 

 

Call Now Button
%d bloggers like this: