Yen-D Reunion Vol2 28-29 Sep 18 @Mida Resort Kanchanaburi

VDO ภาพความประทับใจในงาน YenD Reunion Vol.2 ซึ่งในช่วงเช้าของวันแรกเรามีการเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ รร.ไมด้า กาญจนบุรี Yen-D Night Party ในช่วงค่ำเรามีการจัดงาน ธีม Glow in the dark แบบที่ทุกคนมาไม่ยอมกัน แต่งตัวมาแบบจัดเต็ม ซึ่งในงานมีการมอบรางวัล CSR Of The Year สำหรับ นักธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยทั้งที่ลาวและพม่า โดยใช้เครือข่าย Yen-D Program ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Yen-D Forum เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหาช่องทางในการร่วมทำธุรกิจร่วมกัน สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ โดยให้ความสัมพันธ์อันดีเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ประทับใจขนาดไหน มาดูกันครับ #Yend #YendReunionVol2 #Reunion #DFT #mida #Commerce

Call Now Button
%d bloggers like this: